O nas

Związek wyrobu z jego twórcą opiera się na skomplikowanej wiedzy ciała. Rzemieślnik – podobnie jak muzyk – tworzy swoim ciałem. Wykorzystuje potencjał swoich ruchów, zmysłów, uważności, by relacje w które wchodzi z różnymi materiałami przynosiły zamierzony skutetk. Wiedza o materiale i narzędziach sprawia że żemiosło – czy nowe, czy dawne – wymaga żmudnej nauki przez ćwiczenie; równocześnie jednak daje poczucie osadzenia w materii świata