cozy warm still life in the living room
cozy warm still life in the living room
previous arrow
next arrow

Związek wyrobu z twórcą opiera się na bardzo skomplikowanej wiedzy ciała. Rzemieślnik – jak muzyk – tworzy całym ciałem.Wykorzystując potencjał swoich ruchów, zmysłów, uważności, by relacje, w które wchodzi z różnymi materiałami, narzędziami i urządzeniami przynosiły pożądany skutek. Wiedza o materiale i narzędziach sprawia, że rzemiosło – nowe, czy dawne – wymaga żmudnej nauki przez ćwiczenie; równocześnie daje poczucie osadzenia w materii świata.

Źródło wystawa “Robić/Rzeczy”.

NOWOŚCI